Välkommen!

Föreningen Gottskärs Hamn

OBS!! Info angående årsmöte lördagen den 23/3 samt
a
rbetsdagar under våren finns under fliken medlemmar. 

Ändring av båtstorlek eller medlemsinfo gå till MEDLEMMAR och följ instruktioner.
Vill du ställa dig i kö eller har övriga frågor gå in under KONTAKT och fyll i passande formulär.

loading...

I Gottskärs hamn finns det ett stort utbud att välja på.
Förutom ett servicehus med toaletter/duschar och tvättstuga
så finns det även en Sjömack med både bensin/diesel/gasol/mat och glass.
Det finns även en kran för att lyfta båten om problem skulle uppstå.
Naturligtvis finns det en hel del annat som ger semestern det där lilla extra
som tex kiosk, restaurang, kläd & båttillbehörsbutiker och
det som kan vara mer nödvändigt som tex veterinär, tandläkare.

Hamnen ägs och sköts av en ideell förening som består
av de båtägare som har båtplats i hamnen.

Lite kort om föreningen

Gottskärs Hamn drivs sedan den 1 januari 2005 av föreningen Gottskärs Hamn.
Föreningen arrenderar hamnanläggningen och en tredjedel av byggnaden från Kungsbacka Kommun.
Arrendet omfattar 119 båtplatser och föreningen har tagit över kommunens kölista.

Vi har startat ett projekt för att utveckla hamnen och förbättra såväl den marina miljön som
byggnaderna i hamnen. Vid kontakt med styrelsen är vi tacksamma om du i första hand
vill kommunicera via mail. SS Kaparen arrenderar två tredjedelar av byggnaden på
hamnplan samt markytan öster om byggnaden, inklusive sjösättningsramperna.

Väder och vind
SMHI
YR
Väderkarta