Historia

loading...

Lite om Gottskärs Historia

Hamnen har besökts av sjöfarare ända sedan 1600- och 1700-talen, då bygdens store son, kapare kungen Lars Gathenhielm, även kallad Lasse i Gatan, härjade här. I Onsala kyrka, Onsala museum eller fädernegården Gathe, kan man lära sig mer om Lasse i Gatan.

Gottskär trafikerades med ångbåt tre gånger dagligen från Kungsbacka och två gånger i veckan från Göteborg. Från 1888 kunde badgästerna ta tåget till Kungsbacka och ångbåten från Hamntorget genom Kungsbackaån. Båttrafiken slutade på 20-talet och istället startade busslinjer, som i början var en kombination av mjölkbil och buss. Varmbadhus och två kallbadhus byggdes 1882-84. Då byggdes också gångbron mellan Gottskär och Utholmen där de fina badstränderna fanns.

Gottskär är en naturlig hamn och har varit starkt förknippat med sjöfart och fiske men utvecklades i slutet på 1800-talet också som badort. Gottskärs segelklubb, bildad 1883 har betytt mycket för seglingen och turistbesöken.

Något senare, i början av förra seklet och fram till 1960-talet var Gottskär en välkänd badort med hotell- och restaurangverksamhet och ett välbesökt kallbadhus. Här bodde till övervägande delen sommargäster. Läs mer på anslagstavla längs flaggstängerna i hamnen.

Gottskär upplevde sin storhetstid som badort mellan 1925 och 1940. Segelsällskapet Kaparen bildades 1931. Här fanns en bra restaurang, Jönssons konditori startade och man kunde dricka brunn. 1934 brann Gottskärs Restaurang med hela sin parkanläggning ner. Byggnaden återuppfördes ett par år senare men parken återskapades inte.