Kontakt

Anmälan/ändringar båtplatskön

Vi har nu väldigt många som vill ha en båtplats i Gottskärs Hamn, så du får räkna med flera år i kö, speciellt om du har en lite större båt.
Hur lång väntetiden blir är tyvärr omöjligt att säga.


Hamnvärd/Miljöansvarig

Hamnvärd Kent Pehrsson
073-633 20 80.